Gymnastiek

Kleutergym is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Het is belangrijk dat kleuters in een veilige omgeving kunnen bewegen. Wat thuis niet mag of kan is wel mogelijk in de gymzaal!

Ieder schooljaar geven we in samenwerking met CBS Aasterage Nijntje Beweeglessen. Via school biedt de MGVV een serie gratis lessen aan voor alle kLeuters.  Uw kind ontvangt hier bericht van op school.

Vanaf 6 jaar wordt bij recreatiegym meer gebruik gemaakt van oefeningen op de wedstrijdtoestellen, zoals lange mat, brug ongelijk, kast met springplank en balk. Daarnaast is het vooral belangrijk dat er met plezier gegymd wordt, dus ook spelletjes staan op het programma. 

Je begint bij recreatie met turnen. Als dan blijkt dat je talent hebt om bij de selectie te turnen, word je uitgenodigd om enkele proeflessen bij de selectie te komen turnen. Deze proeflessen zijn er voor de turn(st)er om te kijken of je het wel leuk vindt en voor de leiding is het de gelegenheid om te kijken of de turn(st)er naast het aanwezige talent ook het aankan om in de selectie te gaan turnen. Lichamelijk en emotioneel moet je dit ook aan kunnen.

De lessen staan onder leiding van juf Inge (Recreatie en Nijntje beweeglessen) en juf Anneke (Selectie en Nijntje beweeglessen). Beide juffen hebben veel ervaring en vakdiploma’s.

De leiding kan ouders vragen te helpen bij het opzetten en afbreken van de toestellen of andere praktische zaken rondom de lessen. Momenteel helpen twee oud-leden bij de lessen, Sharon en Tjally.

MGVV is lid van de KNGU. De wedstrijden staan in het Jaarrooster.

Voor alle wedstrijdcategorien waarin we meedoen als vereniging, moeten we juryleden leveren. Ouders die jurylid willen worden, zijn dus van harte welkom.

Voor juryleden wordt een opleiding aangeboden. Momenteel zijn er 4 opgeleide juryleden, op diverse niveaus.