75 jaar MGVV in vogelvlucht

In 2016 vierde de Marrumer Gymnastiek en Volleybalvereniging haar 75-jarig bestaan in een jubileumweek (september 2016). Op de afsluitende jubileumdag was er feest, presentaties en is de geschiedenis van de MGVV verteld. De geschiedenis is op papier gezet door Titia Jippes. Veel leesplezier.

1941-2016: van MSV en MGV naar MGVV

Op 1 september 1941 werd de Marrumer Sport Vereniging opgericht. Opvallend is dat de oprichting tijdens de bezetting 1940-1945 plaatsvond. Maar de eerste jaren was er in Marrum nog niet veel te merken van de oorlog en de bezetting was blijkbaar geen belemmering om van start te gaan met gymnastiek in Marrum. Tijdens de laatste oorlogsjaren zal het ongetwijfeld wel moeilijk zijn geweest om de vereniging draaiende te houden.

De bedoeling was waarschijnlijk om meer sporten onder de vereniging te brengen. In 1945 werd met voetbal gestart, maar daarvoor werd al gauw, in 1946, een afzonderlijke club opgericht, de VV Marrum. Er is ook korfbal gespeeld maar dat hield niet zo lang stand.

Het oude secretariële archief is zoek, maar er zijn wel enkele oude kasboekjes van de gymnastiekafdeling van MSV bewaard gebleven waar ook veel informatie uit te halen is. Zo was in 1947 de contributie fl 0,40 per maand voor jeugd en fl 0,80 voor volwassenen. Er waren toen ongeveer 110 leden, een aantal dat later uitgroeide tot wel 150!

De gymnastieklessen werden eerst gegeven in de voormalige openbare school aan de Ringweg. De zaalhuur daarvan was in 1949 fl 10 per maand, waar de kosten van brandstof nog overheen kwamen als in de winter de kachel aan moest. Later was er een gymlokaal aan de ‘Achterdyk’ (bij het voetbalveld in de buurt) en sinds ongeveer 1980 is er de huidige gymzaal aan de Julianastraat. De gymnastiek leek weinig op zoals het nu gaat; het ging bijvoorbeeld om oefeningen met knotsen en hoepels, dit onder leiding van ‘een bekwame directeur’, zoals in een personeelsadvertentie uit 1954 wordt gevraagd. De directeuren waren in de eerste decennia: Flisijn in 1947, Vellinga v.a. 1948, Jansen v.a. 1954, Jorna v.a. 1976 en Bosman v.a. 1976. In 1978 komt er een leidster, mevrouw Minnesma. Opvallend is dat er op kosten van de vereniging soms sigaretten worden gekocht, voor de openbare les en voor leider Vellinga, waaruit maar weer blijkt dat vroeger niet alles beter was. In 1976 krijgt leider Jorna zelfs een staande asbak van fl. 75 als afscheidscadeau.

Als kleding droegen de (oudere) meisjes en dames een wit rokje met een wit shirt, waarop het MSV-embleem moest worden genaaid. De heren droegen bij een wit shirt een lange witte broek. Jongere kinderen droegen een kort broekje bij het shirt.

Het hoofdbestuur van de MSV organiseerde feestelijke dagen, bijvoorbeeld een concours hippique, demonstratiewedstrijden voetbal, stoelendans en een optreden van Tetman de Vries. De naam MSV heeft zeker tot 1965 bestaan, maar is op een gegeven moment veranderd in MGV, Marrumer Gymnastiek Vereniging. Van de gymnastiekleden was er (bijna) elk jaar in de zomer een uitvoering op het sportveld. Ook deed men wel mee aan uitvoeringen in Hallum en Oude Bildtzijl. Andries Steegstra heeft een film gemaakt van de uitvoering omstreeks 1975. In optocht gingen de meisjes, jongens en dames achter de drumband en het korps naar een veld aan de Ljouwerterdyk. Op de toestellen, die er ook naar toe waren gebracht, gaf iedere groep een demonstratie of deed een dansje.

In 1971 wordt er een volleybal aangeschaft (misschien is het volleyballen al wat eerder begonnen) en al gauw moeten er meer gekocht worden, want het volleyballen blijkt een succes in Marrum. Er zijn wel twee damesteams en een herenteam geweest, en er waren ook jeugdleden. Het eerste damesteam heeft in de derde klasse van de NEVOBO gespeeld. De naam van de vereniging wordt aangepast in MGVV, Marrumer Gymnastiek en Volleybal Vereniging. Volleybaltrainers zijn o.a. geweest Klaas Greijdanus en J. Swart. Damesvolleybal is er nog steeds in Marrum, onder enthousiaste leiding van trainer Pieter Bak, en er wordt deelgenomen aan de dorpencompetitie in de sporthal in Ferwert.

In 1980 is de sporthal in Ferwert geopend en daar worden elk jaar gemeentelijke gymnastiekwedstrijden gehouden, waar MG(V)V aan mee doet. Voor degenen die wat meer kunnen en willen wordt een keurgroep (selectie) gevormd die een keer extra traint. In de eigen gymzaal wel onderlinge wedstrijden. In Minnertsga wordt vele jaren deelgenomen aan de OGF-wedstrijden. Nadat de vereniging in 2007 zich aansluit bij de KNGU kan worden meegedaan aan bondswedstrijden en een enkele keer is nog meegedaan aan de OGF-wedstrijden, zoals in 2006 toen onder leiding van trainster Maartje Jongboom alle zes medailles in de categorie 6/7 jaar voor MGVV waren!

In 1991 werd het 50-jarig bestaan groot gevierd met een grote jubileumuitvoering in de sporthal in Ferwert. Alle groepen, ook de volleyballers, gaven een demonstratie van hun kunnen en er was ook een demo van ritmische gymnastiek.

Met acties is altijd geprobeerd om de clubkas op peil te houden. Vele jaren is er met pepernoten ‘gesuteld’, maar er zijn ook koeken, wc-papier en pepermunt verkocht. In het verleden werd er met een bazaar geld binnengehaald, en vaak waren er ook verlotingen, bijvoorbeeld tijdens de openbare les of de ledenvergadering (waar vroeger nog mensen op af kwamen). Ook zijn er wel oliebollen verkocht en zomers aardappelen gezocht bij Olivier en gladiolen gepeld bij Kalma.

Naast gymnastiek en volleybal zijn er ook andere sporten geweest, bijvoorbeeld aerobics en steps onder leiding van Sandra Stielstra, die ook wel bodygym heeft gegeven, en een paar jaar terug nog jazz dans. Maar de gymnastiek is altijd een constante factor gebleven, waarbij de gympakjes steeds mooier werden. Train(st)ers zijn o.a. geweest Anja Klooster, Dries Bekhof, Pieteke Bouma, Monique Moret, Maartje Jongboom, Marga Jacobs, door de jaren heen geassisteerd door vele enthousiaste meiden. Sinds 2014 staat de gymnastiek onder de kundige leiding van Anneke de Jong.

In 75 jaar is er veel veranderd maar nog steeds slaagt de vereniging er in om mensen in eigen dorp gelegenheid te geven om onder begeleiding van enthousiaste trainers sportief bezig te zijn, wat hopelijk nog tot lang in de toekomst blijft bestaan.

geschiedenis MGVV
Een gymnastiekgroep van MGVV, waarschijnlijk jaren ’50. De leidsters zijn links Renny (Botma-)Boersma en rechts Annie van der Beek. (Foto is eigendom van Aukje Vellinga)